bpi - הדור הבא של מחקרי מעמד המותג
מחקר ייחודי המבוסס על תפישות אמיתיות
והלכי רוח עכשוויים

Brand Positioning Index) bpi) הינו כלי מחקר מהמתקדמים בעולם, למדידת מצבם של מותגים ומשקף את מערכת היחסים בין המותג לצרכנים בקטגוריה שלו.

יישום
bpi ממפה את הגורמים המשפיעים על מצבו של המותג, לאורך זמן. כך ניתן לגזור תובנות ומסקנות שמובילות ליישום ועשייה.
מדידה
Bpi הוא מדד פשוט, הנובע, מעשרות פרמטרים המנותחים מאחורי הקלעים ומשקפים מגוון זוויות ופנים. כך ניתן להבין גם מה מצבו של המותג וגם את הסיבות לכך.
מעקב
מחקר Tracking המבוצע במחזוריות תקופתית, בהתאמה לקטגוריית המוצר (חודשי, רבעוני, חציוני) מתייחס למותג ולמתחרים המרכזיים בקטגוריה שלו. כך ניתן ללמוד על המותג, על המתחרים ועל המגמות לאורך זמן.
הקשבה
שייך למשפחת מחקרי ההקשבה ומבוסס על ניתוח מעמיק של השיחה ברשת. כך ניתן להתחבר לתפישות אמיתיות ולהלכי רוח עכשויים.

מה מיוחד ב- bpi?

bpi מזהה מגמות
bpi נערך על בסיס תקופתי. כך אפשר להבין את המגמות ולראות את ההשפעה של הפעילות לאורך זמן.
bpi לא שואל שאלות
זהו מחקר הקשבה. ניתוח של השיחה ברשת מאפשר לנו לקבל תשובות גם על מה שלא חשבנו לשאול.
bpi מדבר פשוט
bpi יוצא מהשיחה ולכן מדבר בגובה העיניים. פשוט, נגיש וקל להבנה.
bpi מייצר תובנות מעשיות
לא רק מראה מה מצבו של המותג, אלא גם מסביר למה. מכאן ניתן לגזור עשייה מיידית.
bpi משקף מציאות
המחקר מבוסס על ניתוח השיחה ברשת ומשקף את המציאות. מהימנותו הוכחה מעבר לכל ספק במסגרת מאות מחקרים שביצענו.
bpi רואה את התחרות
זהו מחקר קטגוריאלי - יש בו ניתוח מעמיק גם על המותג שלך וגם על כל המתחרים.

איך זה עובד?

bpi ב- 100 קטגוריות שונות
ה-bpi הינו מחקר קטגוריאלי, הרואה לא רק את המותג, אלא את כל סביבתו הקטגוריאלית וממפה אותה במלואה.

לפירוט הקטגוריות והמותגים בהן פועל המוצר לחץ כאן.


לפגישת הכרות עם bpi
שם מלא     03-7586868 | 052-2221910
חברה     lilach@buzzilla.com
טלפון     רחוב יוסף קארו 18, קומה 4, תל-אביב
דואר אלקטרוני